pondělí 26. března 2018

Pondělní preview - Ohnivý golem

 Pondělní preview s datem 26.3.2018 je artwork Ohnivého golema z chystaného boxu Backdraft, jenž by již za měsíc měl být dostupný ke koupi. A řekl bych, že se bude hodně hrát Kaeris.

 Ohnivý golem je silný vymahač, jež využívá kondici Hoření mnoha novými způsoby. Jako přídavek k podpalování nepřátel svou Ohnivou pěstí a Ohnivým tornádem ovládá akci Ohnivá Nova, jež mu umožňuje vyhodit kartu z ruky a dát Hoření všem modelům do 3" and LoS (včetně jeho samotného). Toto ale není jediný způsob, jak si může golem přiložit pár polínek do vlastního ohínku, má také trigger Roznícení na Ohnivých pěstech, jímž zvyšuje své Hoření, a stejně tak i akci Odsátí ohně, která mu dovoluje teleportovat se do kontaktu s podstavcem hořícího modelu do 10" a pohltit všechen jeho oheň.
 Jak by se dalo očekávat, Ohnivému golemu nepřekáží, že hoří. Je imunní na jakýkoliv druh zranění z Hoření a když utrží nějaké zranění, může Hoření snížit a o stejné množství jej ponížit. Pro posílení této schopnosti nemusí ukončovat Hoření na konci kola... a stejně tak ti nešťastníci, jež jsou s ním v kontaktu podstavcem.
 Kdesi daleko v Arcanistických dílnách se Anasalea Kaeris ďábelsky směje, muhahahahaaaa.

The Fire Golem is a powerful enforcer that utilizes the Burning Condition in a number of new ways. In addition to lighting enemies on fire with its Flaming Fist and Flame Tornado attacks, it possesses the Flame Nova Action, which lets it discard a card to give all models within 3" and LoS (including itself) the Burning Condition. This isn't the only way the Fire Golem can light its own fire; it has the Kindling trigger on its Flaming Fists that increase its Burning, as well as the amazing Draw Off Flame action, which lets it teleport into base contact with a Burning model within 10" and absorb all of its flames.

As one might expect, the Fire Golem isn't really hindered by being on fire. It's immune to any sort of damage from the Burning Condition, and when it suffers damage, it can lower its Burning Condition to reduce the amount of damage it suffers by an equal amount. In order to make this ability more effect, the Fire Golem doesn't end its Burning Condition at the end of the turn... and neither does anyone unfortunate enough to be in base contact with it.

Somewhere in the far-away workshops of the Arcanists, Anasalea Kaeris is making squeeing sounds.

Head over to the forums to discuss your plans to burn everything!

Žádné komentáře:

Okomentovat