středa 18. dubna 2018

Wyrdí dubnový zpravodajWyrdos,

It’s time again to give you all the monthly dose of all things Wyrd! After getting back from Adepticon and meeting a bunch of you fine folks, we’ve been super busy ramping up a few projects on our end for the upcoming con season. If you didn’t have the chance to catch us at Adepticon, we hope to see you at another con sometime in the near future.

This month’s newsletter covers War of the Spirits (the Darkness Comes Rattling expansion), April’s Chronicles, the Through the Breach campaign, the Creature Feature painting contest, and a game designer position that just opened up!

úterý 27. března 2018

Setkání v Karanténní Zóně - Ples Mrtvého Muže

 10.2.2018 se v Brně konal turnaj poeticky nazvaný Setkání v Karanténní Zóně - Ples Mrtvého Muže. Na něj naše výprava dorazila ve složení moje maličkost, Wiedzmin, Puštík a Erebi, kterému kleknul odvoz těsně před turnajem a my měli aspoň vytížené auto. Byli jsme před Black Oilem už o půl hodiny dříve, což se ukázalo jako prozíravé vzhledem k omezeným kapacitám parkování.
 Na turnaj jsem opět přivezl vyvenčit Shenlonga a všechny tři hry jsem odehrál ve stejném složení gangu si tak nyní uvědomuji: Shenlong s upgradem Wandering River Style (který dle potřeby mění na další), Peasant, Sensei Yu, Genbu/Izamu, Samurai s Favor of Jikogu, TT Brother a dva Katanaka Snipeři, což je přesně 50 SS a 2 SS do začátku.
 Na turnaj dorazilo celkem 16 hráčů, z toho jeden zahraniční. Krylo se to s turnajem ve FoW, ale co jsem pozoroval, jsou hráči FoW o moc tišší než my, protože člověk o nich vůbec nevěděl. Bylo jich o dost méně a tak jsme se nepletli jak u stolů, tak u výčepu.

1.hra versus Mordrag/ Sonnia
 Od první edice jsem Sonniu nepotkal a tak nevěděl co od toho čekat. Mordrag nasadil Samaela s upgrady na Armor +1 a na push k scheme markeru, Guard Seržanta, dva Guild Gardisty, tři Witchling Stalkery a Austringera. Na Soně měl upgrady Counterspell Aura, Reincarnation a Cherufes Pating gift.

pondělí 26. března 2018

Pondělní preview - Ohnivý golem

 Pondělní preview s datem 26.3.2018 je artwork Ohnivého golema z chystaného boxu Backdraft, jenž by již za měsíc měl být dostupný ke koupi. A řekl bych, že se bude hodně hrát Kaeris.

 Ohnivý golem je silný vymahač, jež využívá kondici Hoření mnoha novými způsoby. Jako přídavek k podpalování nepřátel svou Ohnivou pěstí a Ohnivým tornádem ovládá akci Ohnivá Nova, jež mu umožňuje vyhodit kartu z ruky a dát Hoření všem modelům do 3" and LoS (včetně jeho samotného). Toto ale není jediný způsob, jak si může golem přiložit pár polínek do vlastního ohínku, má také trigger Roznícení na Ohnivých pěstech, jímž zvyšuje své Hoření, a stejně tak i akci Odsátí ohně, která mu dovoluje teleportovat se do kontaktu s podstavcem hořícího modelu do 10" a pohltit všechen jeho oheň.
 Jak by se dalo očekávat, Ohnivému golemu nepřekáží, že hoří. Je imunní na jakýkoliv druh zranění z Hoření a když utrží nějaké zranění, může Hoření snížit a o stejné množství jej ponížit. Pro posílení této schopnosti nemusí ukončovat Hoření na konci kola... a stejně tak ti nešťastníci, jež jsou s ním v kontaktu podstavcem.
 Kdesi daleko v Arcanistických dílnách se Anasalea Kaeris ďábelsky směje, muhahahahaaaa.

The Fire Golem is a powerful enforcer that utilizes the Burning Condition in a number of new ways. In addition to lighting enemies on fire with its Flaming Fist and Flame Tornado attacks, it possesses the Flame Nova Action, which lets it discard a card to give all models within 3" and LoS (including itself) the Burning Condition. This isn't the only way the Fire Golem can light its own fire; it has the Kindling trigger on its Flaming Fists that increase its Burning, as well as the amazing Draw Off Flame action, which lets it teleport into base contact with a Burning model within 10" and absorb all of its flames.

As one might expect, the Fire Golem isn't really hindered by being on fire. It's immune to any sort of damage from the Burning Condition, and when it suffers damage, it can lower its Burning Condition to reduce the amount of damage it suffers by an equal amount. In order to make this ability more effect, the Fire Golem doesn't end its Burning Condition at the end of the turn... and neither does anyone unfortunate enough to be in base contact with it.

Somewhere in the far-away workshops of the Arcanists, Anasalea Kaeris is making squeeing sounds.

Head over to the forums to discuss your plans to burn everything!

úterý 20. března 2018

Wyrdí březnový zpravodaj


 Velikonoce se blíží a tak nám Wyrd servíruje něco z toho, co si pro nás letos přichystal. Jako každoročně spustí výprodej, jehož součástí bývají speciální modely. Letos to jsou alternativní Viktorky, jak můžeme vidět níže. Nějak se nemůžu rozhodnout, jestli je milovat nebo zavrhnout. Taktéž je nachystaný nový Slop Hauler, který mi, nevím proč, připomíná Phinna. Zodpovězena je také otázka kdy se těšit na box Backdraft- v dubnu. A nyní hurá do čtení...
pondělí 19. března 2018

Pondělní preview - Fitzsimmons a Sabotéři

 Pondělním preview s datem 19.3.2018 je artwork z Arcanistické poloviny chystaného boxu Backdraft. Není jím nikdo jiný než Joshua Fitzsimmons a jeho Sabotéři. Čímž se dostáváme ke skutkové podstatě frakce Arcanist jak ji vidí Gilda, tedy jako spolek teroristů. Musím říct, že jako hráč Kaeris a Colette se na tyhle maníky docela těším. Proč se dočtete pod obrázkem.Joshua Fitzsimmons a jeho Sabotéři jsou agenti M&SU a zaměřují se na Unijní destruktivnější cíle. Joshuova nejimpozantnější schopnost je jeho Jarní pasti (Spring traps), která promění přátelský scheme marker do 6" od něj na výbušninu jež zraní všechny modely kolem sebe. Pokud se toto zkombinuje s jeho Žhářstvím (Arson), které mu umožňuje zapálit scheme marker a všechny kolem stojící modely, tak to činí Fitzsimmonse tím kdo kontroluje bojiště. Ještě lepší je, že jeho schopnost "Já to nepodpálil" (I Didn´t Start the Fire) mu dovoluje ukončit Burning kondici na nepřátelských modelech a položit za to scheme marker k jejich podstavci a pak jej použít oběma výše popsanými způsoby.
 Sabotéři následují Joshuův styl s jejich akcí Odpálení skryté nálože (Detonate Hidden Charges), jež jim umožňuje nepřátelským modelům do 2" od scheme markeru udělit poškození a dát jim Burning kondici, vše bez diskardování markeru. Nejsou tak moc zaměřeni na oheň jako Fitzsimmons, proto sebou také nosí Otrávené dýky aby trochu zamíchali věcmi. Obě akce jdou ruku v ruce s jejich schopností Připraven na úspěch (Set up for Success), která Sabotérům dovoluje líznout kartu pokaždé když poškodí nepřátelský model do 2" od scheme markeru.

ZDROJ

pondělí 12. března 2018

Pondělní preview - Popcorn Turner a Cooper Jones

 Pondělním preview s datem 12.3.2018 je artwork Popcorn Turnera a Cooper Jonesové z chystaného boxu Backdraft.

 Popcorn Turner a jeho asistentka Cooper Jonesová jsou prominentní sládci v jižním Bayou. Popcorn přináší Gremlinům silnou schopnost Indukce, která zvyšuje o 2 zranění z Otravy (poison), jež utrží poblíž stojící nepřátelé. Ještě lepší ale je, že ochrání přátelské modely před poškozením z Otravy, čímž dělá Tri-Chi modely, jež Otravu získávají zatímco se léčí, na bojišti více efektivními.
 A jakoby se toho Popcorn nenaučil z McMourningovi příručky dost, může donutit modely okamžitě utržit zranění rovné jejich Otravě do maxima pěti. Když se toto zkombinuje se schopností zapálit nepřátelské modely a diskardovat scheme markery na léčení sebe sama, dělá to Popcorn Turnera hodně silného spojence pro Brewmastera.
Cooper Jonesová je schopna naložit slušnou porci Otravy na nepřátele čímž výborně podporuje svého šéfa. Její posedlost sudy jí dovoluje odstranit scheme markery a tím léčit blízké Stroje či je schopná se do sudu ukrýt a zvýšit tak svou Zbroj. Ještě lepší ale je, že když se dostatečně naleje tak dovede proměnit scheme markery na Whiskey Golema... aniž by tím strávila jednu akci. Navíc se jukněte na její skvělou letlampu!
Tato dynamická dvojka má našlápnuto být hitem na každé párty, ohněstrůjských shromáždění a také v každé gremliní partě která si dovede užít dobrý drink.


 Popcorn Turner and his assistant, Cooper Jones, are prominent brewers in the southern Bayou. Popcorn brings the potent Induction ability into the Gremlin faction, increasing the damage that nearby enemies suffer from Poison by +2. Better yet, he protects friendly models from suffering Poison damage, making all of those Tri-Chi models that gain Poison while healing themselves all the more effective at staying on the table.
 As if Popcorn weren't borrowing enough from McMourning's playbook, he can also force models to immediately suffer damage equal to their Poison Condition, up to a maximum of five damage. When combined with the ability to light enemy models on fire and discard scheme markers to self-heal, this makes Popcorn Turner a very potent ally for the Brewmaster.
 Cooper Jones, meanwhile, is capable of putting a good deal of Poison onto enemies, which supports her boss quite well. Her obsession with barrels allows her to break down scheme markers to heal nearby Constructs, or she can just hide inside of a barrel to increase her Armor. Better yet, if she gets a few drinks into her, she can turn scheme markers into Whiskey Gamin... without spending a single Action. Plus, just look at that awesome blowtorch!
 This dynamic duo is sure to be a hit at parties, firework conventions, and in just about any Gremlin crew that enjoys a few good drinks.

Head over to the forums to discuss!

ZDROJ

pondělí 5. března 2018

Březnová errataHello,

The March 2018 FAQ is now available! You can find it on the website or attached to this post: M2E FAQ & Errata (March 2018).pdf

In this update, the formatting changed slightly so that each Faction section has its own numbering. This makes some of the updating easier on our end. In terms of content, the additions can be found below:Actions And Abilities in Multiple Factions #87-90

87. If a model has a Condition that was given to it by an enemy, and later becomes immune to Conditions from enemies, is that Condition removed?
No. The granted immunity is only when the Condition is given to the model.

88. If an Ability states “within one or more models with this Ability,” does the effect/Ability stack?
No. (3/1/18)

89. How do models with an Ability that lets them count as two models impact the different Strategies and Schemes (where it may be relevant)? For example, on Big Jake, the Tanuki, and Bone Pile.
Models that count as two models do so, but the “second” model is not considered to have any Conditions, effects, etc on the first. If the model only counts when determining VP, such as Big Jake, it works slightly differently. (3/1/18)

Below are Strategies where these Abilities are relevant.
Ours - The model’s cost counts twice.
Ply for Information - The Condition is only on one model.
Public Executions - The Condition is only on one model.
Headhunter - Models that count as two drop two Markers. Models that count as two for scoring drop one.

Below are Schemes, so are only relevant to models that count as two for Schemes (such as the Bone Pile).
Hold Up Their Forces - The model counts as two.
Inescapable Trap - The model counts as two.
Recover Evidence - The model may be selected twice for two Markers.
Public Demonstration - The duplicated model is not also named, so it only counts once.

90. If a Marker is on the centerline, is it also considered to be on a certain half of the board?
Yes. The Marker will also need to be on some half of the board, and it may be on both. (3/1/18)Gaining Grounds 2018 #1-4

1. Can a Supply Wagon Marker be removed via another Supply Wagon Marker?
No. (3/1/18)

2. Do you need a Scheme Marker in the enemy deployment zone to score any points for Surround Them?
No. (3/1/18)

3. In Inescapable Trap, do you need 2 or more enemy models within 3” of the same Scheme Marker?
Yes. (3/1/18)

4. Do the Conditions from Ply for Information and Public Executions get removed even if no one scored?
Yes. (3/1/18)