pondělí 5. února 2018

Pondělní preview - the Undying (Res)

 Pondělním preview s datem 5.2.2018 je artwork z chystaného boxu The Undying, kde se v příběhové linii potkají dvě frakce, Resíci a Ten Thunders. Dnešní art je z té Oživovatelské části boxu. Jejím vůdcem je Manos Povstalý (the Risen) a jeho dvě Plačky (Mourners).

Nehynoucí obsahuje dvě strany, které jsou spolu v konfliktu: Oživovači a Deset Hromů. Dnes se podíváme na vůdce oživovačů. Manos, ten co povstal a jeho dvě plačky.

Manos je nesmrtelný vrah, který kdysi patřil do Řádu Rovnováhy, skupiny mnichů, bojovníků a vrahů, kteří přinášeli smrt těm, kteří vypadli z karmického kola. Řád byl nesmiřitelný nepřítel Jiangshi – Příšerných zaklínačů, kteří požírali duše bezbranných a tím prodlužovali své nepřirozeně dlouhé životy.

Nesmrtelní zaklínači zkazili Manose svým učením, ukázali mu, jak se krmit duší zemřelého a on tyto vědomosti použil, aby získal zvrácenou formu nesmrtelnosti. Posílen zakázaným věděním, vrátil se k Řádu a zavraždil všechny své bývalé přátele… všechny až na jednu, Minako Rei.

Potom co přijme kontrakt, nic – dokonce ani smrt, nemůže zastavit Manose splnit ho.
Na stole sbírá energii Chi z okolních mrtvol a používá ji, aby zlepšil své vlastní schopnosti- Získání „fast“, zvýšení odolnosti, nebo posílení jeho mocného útoku – Nebeský úder, který ignoruje „hard to kill“.

Doprovází ho jeho plačky. Tyto nemrtvé ženy jsou ochranné „Belly“. Kvůli „Disguised“ a „Manipulative“ jsou těžko cílitelné a jejich akce „Funeral shroud“ brání nepřátelským modelům v jejich dosahu cílit kohokoli, koho se nedotýká podstavcem.

Plačky nejsou jenom na obranu. Také mají střelecký útok „Feed off Grief“, který jim umožňuje vyléčit se, pokud svůj cíl zabijí. Navíc se mu dá bránit jen pomocí síly vůle.

Možná je na čase, aby Seamus zaskočil na místní hřbitov pro nějaké nové kamarádky!

The Undying details two forces that have come into contact with each other: the Resurrectionists and the Ten Thunders. Today, we'll be looking at the leader of the Resurrectionist forces, Manos the Risen, and his two Mourners.

Manos is an immortal assassin who once belonged to the Order of Balance, a group of priests, warriors, and assassins who brought an end to those who had fallen from the kharmic wheel. The Order were mortal enemies of the Jiangshi, terrible sorcerers who fed on the souls of helpless peasants to extend their own, unnatural lives.

The immortal sorcerers corrupted Manos and taught him how to feed on the souls of the fallen, and he used that knowledge to grant himself a perverse form of immortality. Bolstered with forbidden knowledge, he returned to the Order and murdered all of his former friends... all save for one, Minako Rei.

After he takes an assignment, nothing - not even death - can stop Manos from completing his mission. On the table, he harvests the Chi of those who die around him and expends it to increase his own capabilities, becoming Fast, more resistant, or empowering his powerful Celestial Strike attack, which ignores Hard to Kill.

Accompanying Manos are his Mourners. These undead women are defensive Belles; with Disguised and Manipulative, they're difficult to target, and their Funeral Shroud action prevents enemy models in their engagement range from targeting anyone not in base contact with them.

The Mourners aren't entirely defensive, though. They also possess the Feed off Grief attack, a ranged attack that heals them if it kills the target. Better yet, the attack is resisted by Willpower.

Perhaps it's time for Seamus to swing by the local cemetery to pick up some new friends!

Head on over to the forums to discuss!

Žádné komentáře:

Okomentovat