úterý 10. ledna 2017

Gaining Ground 2017 - Strategie a schémata

 Před necelým měsícem vydal Wyrd nová Gaining Ground (GG17), což je návod na organizované hraní. V něm jsou taktéž uvedeny jiné strategie a schémata než v základní knize. Tyto úkoly jsou koncipovány tak, aby se za ně Victory pointy získávali již během hry a soupeř tak měl více možností v zisku bodů zabránit. Protože došlo k některým změnám oproti předchozímu roku (Gaining Ground 2016 = GG16), rozhodl jsem se je sem přepsat, a to nejen pro moji vlastní potřebu.
 Ta schémata, která jsou změněna nebo přemístěna oproti GG16, mají za názvem hvězdičku.

Strategie 2017
Beran - Extraction
- umísti Informant marker na střed, na konci kola kromě prvního získá každý hráč, co má do 6" od markeru 2 a více non-peon modelů 1 VP. Ten, co tam má nejvíce modelů, může posunout marker 3" od stávající pozice, ne do terénu či dotyku s modelem.
Stejné jako v GG16.

Kniha - Headhunter
- pokud zabijete či obětujete nepřátelský model, položíte do 3" od něj jeho hlavu (Head Marker). jakýkoliv model v base kontaktu ho může (1) Interact akci zvednout a vyřadit ze hry. Získáte 1 VP pokud v tom kole odstraníte aspoň jednu hlavu.
Stejné jako GG16.

Maska - Interference
- rozdělte stůl na čtvrtinky. Na konci každého kola mimo prvního získáte 1 VP pokud kontrolujete aspoň dvě čtvrtinky.
Stejné jako GG16.

Kříže - Guard the Stash
- položte na středovou čáru 2 markery, každý 5" od středu. Na konci každého kola mimo prvního získáte 1 VP pokud máte u každého markeru model.
Stejné jako GG16.

Joker - Collect the Bounty
- pokud zabijete nepřátelský model, získáte Bounty body: Peon 0, Minion 1, Enforcer 2, Henchman 3 a Master 4. Kdo má na konci kola více Bounty bodů, získá VP. Pak se body vynulují. 1 VP také získáte když nemá soupeř modely ve hře.
Stejné jako GG16.Schémata 2017
Vždy - Claim jump *
- musíte položit 2 scheme markery do 2" od středové linie, abyste na konci kola po jejich spálení dostali 1 VP. Do 2" od nich nesmí být nepřátelský model a do 4" žádný další váš scheme marker.
GG16 - stačilo položit 3 scheme markery do 2" od středové linie a každé kolo jste sosali 1 VP.
 Nyní tedy musíte každé kolo vyčlenit modely, co budou pokládat markery. Sice musíte položit jen dva, abyste dostali body, zato vám to soupeř může pěkně zhatit, když vám tam naběhne na konci kola se svým modelem.

Dvojice - Eliminate the Leader *
- pokud nepřátelský master ztratí 1/2 a více života, máte 1 VP, pokud mu snížíte Wd na 0, máte další 1 VP a když není na konci hry na stole, máte další 1 VP.
GG16 - Take Prisoner - tajně napište soupeřům model.Pokud na konci hry máte s ním v boji na blízko svůj model, máte 2 VP, pokud do 3" od něj není jeho přátelský model, máte další 1 VP.
 V GG16 toto bylo na flipnutou 3. Nyní toto schéma bude častější a více si tak půjdeme po masterech. Navíc to více přeje masterů, kteří se zakopávají. V minulé verzi stačilo, aby se Leveticus pohřbil (bury) a soupeř měl hned 2 VP doma.

Beran - Frame for Murder *
- vyberte jeden svůj non-peon model. Když je zabit či obětován, získáte 1 VP. Když tak učiní nepřátelský Henchman či Master, je to další 1 VP a když je to do 3.kola, je to ještě 1 VP.
GG16 - Show of Force - které nyní přehodili na 3 v GG17.

Kniha - Leave your mark
- na konci každého kola kromě prvního získáte 1 VP, pokud odstraníte svůj scheme marker ze soupeřovy poloviny, který je dále než 6" od středové linie a do 4" od něj není soupeřův model.
Stejné jako GG16.

Maska - Acussation *
- (1) Interact akcí dáte nepřátelskému non-peon modelu, který se ještě neaktivoval, kondici Accused. Ten se ho může, pokud není v boji, zbavit (1) Interakt akcí. Získáte 1 VP, pokud na konci kola odstraníte tuto kondici alespoň z jednoho modelu.
GG16 - Exhaust their Forces - nepřátelskému modelu jste dali kondici Exhausted a to (1) Interact akcí, když se neaktivoval nebo (2) akcí když se již aktivoval.
 V GG16 měly výhodu modely s Nimble, Fast nebo Gremlini. Nyní to bude o něco vyrovnanější. Výhodu budou mít modely, co dovedou vylákat modely z melee, aby se ti poté této kondice zbavily.

Kříže - Dig their Graves *
- jednou za kolo, pokud zabijete nepřátelský model do 4" od svého scheme markeru, dostanete 1 VP a soupeř odstraní jeden marker.
GG16 - Hunting party - v GG17 je to 4.
 Toto schéma bude složitější na naplánování zabití modelů, aby byl u nějakého vašeho markeru. Pokud se k němu soupeř nepřiblíží, a vy nemáte něco jak ho tam dostat, budete v loji. Pokud ale vytvoříte minové pole ze svých scheme markerů, třeba udržíte soupeře na jeho polovině.

1 - Covert breakthrough
- na konci hry získáte 1 VP za každý marker, který je do 6" od nepřátelského deploje.
Stejné jako GG16.

2 - Undercover Entourage
- vyberte svého henchmana nebo mastera. Pokud je na konci hry na soupeřově půlce stolu, máte 1 VP. Když je v deploji, tak máte další 1 VP a pokud má více jak 1/2 Wd, je to za další 1 VP.
Stejné jako GG16.

3 - Show of Force *
- kdo má více SS utracených za upgrady na non-master modelech do 6" od středu, má 1 VP v tom daném kole.
GG16 - Neutralize the Leader - pokud je nepřátelský master pod 1/2 Wd, máte 1 VP a další 2 VP když poprvé opustí hru.
 V GG16 bylo toto schéma na berana, nyní nebude padat tak často. Což je asik dobře.

4 - Hunting Party *
- získáte 1 VP když zabijete aspoň jeden peon či minion model nebo když nemá žádný z těchto modelů ve hře.
GG16 - Catch and release - do 1" dáte (1) Interact akcí soupeřovu modelu kondici Tagged. Když mají na konci kola tuto kondici 2 modely, máte 1 VP.
V GG16 bylo toto schéma na kříže, nyní nebude padat tak často a peoni s minionama budou žít o něco déle.

5 - Hidden trap *
- na konci hry získáte 1 VP za každý soupeřův model do 3" od svých scheme markerů. Poté odstraňte všechny scheme markery do 3" od nepřátelských modelů.
GG16 - Frame for Murder - v GG17 Beran.
Přehodili obětování svého modelu na Berana, aby to padalo častěji a místo toho upravili 6 z GG16 (Detonate the Charges). Nebezpečné je, že odstraníte všechny markery do 3" od soupeře, což vám může i uškodit.

6 - Recover Evidence *
- jednou za hru v jakémkoliv kole ohlásíte toto schéma. Soupeř si vybere svých 5 modelů a do base kontaktu s nimi položí Evidence markery. Vaše modely mohou použít (1) Interact aby tento marker spálily a za každý marker máte 1 VP.
GG16 - Detonate the Charges - fungovala podobně jako nynější schéma 5.
 Tohle bude zajímavé schéma. Soupeř si bude muset vybrat, zda zůstane u Evidence markerů a bude vám bránit v jejich pálení nebo si půjde plnit svoje úkoly. A vy si budete muset vybrat, zda s tímhle úkolem nepočkáte dokud k vám soupeřovy modely nedojdou trochu blíž. Zajímavé schéma.

7 - Set up
- vyberte nepřátelského mastera, henchmana nebo enforcera. Jednou za hru můžete toto schéma odhalit a dostanete 1 VP za každý svůj scheme marker od tohoto modelu, poté spalte tyto markery.
Stejné jako GG16.

8 - Search the Ruins
- na konci hry získáte 2 VP pokud máte 3 a více scheme markerů od středu stolu a další 1 VP pokud je jeden z nich na nepřátelské polovině.
Stejné jako GG16.

9 - Mark for Death
- můžete (1) Interact akcí zacílit nepřítele s nímž jste v melee, aby dostaly kondici Marked. Pokud tento model poté zabijete, máte 1 VP.
Stejné jako GG16.

10 - Tail Em *
- váš minion může dát nepřátelskému henchmanovi nebo masterovi do 6" a LoS kondici Spotted. Ten ji může odstranit jen tak, že je na konci své aktivace mimo LoS všech nepřátelských modelů. Pokud na konci kola ukončíte tuto kondici na nepřátelském modelu, máte 1 VP.
GG16 - Public demonstration - vybrali jste 3 své miniony a jednou za hru jste toto mohli ohlásit a získali jste 1 VP za každého miniona do 4" a LoS s nepřátelským masterem, henchmanem nebo enforcerem.
 V GG16 se to dalo vcelku splnit, pokud vám minioni hned nepochcípali. Výhodu měli modely s Hard to Kill. Nyní to bude mazec, napozicovat si mastera tak, aby na něj nikdo neviděl. Výhodu budou mít masteři co se dovedou zakopat nebo blokovat LoS.

11 - Inspection
- když máte non-peon model do 4" od kraje stolu na středové linii, máte 1 VP.
Stejné jako GG16.

12 - a Quick Murder
- vyberte nejdražší nepřátelský model. Když ho sejmete do konce hry, máte 2 VP, a když do 3.kola, máte další 1 VP.
Stejné jako GG16.

13 - Last stand *
- můžete kdykoliv odhalit a pokud máte méně modelů než soupeř a aspoň 3 enforcery a/nebo henchmany mimo deploj, máte 1 VP.
GG16 - Occupy their Turf - měli jste 1 VP za každého miniona na soupeřově straně stolu dále jak 10" od středové linie.
V GG16 to šlo snadno splnit s modely s From the Shadows. Nyní to bude tvrdší, každý vám po vašich modelech půjde jako vosa po bonbónu.

 Toť shrnutí. Ještě jsem s novými úkoly nehrál, už se na ně ale těším.

Žádné komentáře:

Okomentovat